Elu metsas

Programm on valminud koostöös Viljandi Omavalitsuste Liiduga ning osaleb KIK-i projektis
"Õppekava toetavate keskkonnahariduslike programmide läbiviimine Viljandimaa 1.- 6. klaasidele"  

2        Programmi sihtgrupp: II klass, kuid sobib ka I - IV klassile
3        Sihtgrupi suurus: kuni 20 õpilast.
4        Programmi läbiviimise aeg: September, oktoober, november, märts, aprill, mai
5        Programmi pikkus: kuni 4 tundi.
6        Programmi toimumisaeg: Kokkuleppel
7        Programmi eesmärgiks on tutvuda põhiliste leht- ja okaspuudega ning neljajalgsete metsaelenikega. Töölehtede ja keskkonnamängude kaasabil on eesmärgiks kinnistatada erinevate liikide kirjeldusi ja omadusi, õppida tundma metsloomade eluviise ja tegevusjälgi. Programm on rajatud erinevatel koolitundidele - natuke emakeelt, matemaatikat, tööõpetust, kehalist kasvatust, muusikat,  looduses käitumise reegleid ja kõike seda seob loodusõpetus.
8     Programmi ülesehitus: Sissejuhatus töölehtedega õppekalssis, puude mõõtmine pargis, metsaretk, kus tutvutakse erinevate metsaelanikega, töölehe täitmine või erinevate puupuslede (looduslikud materjalid) kokkupanemine, kokkuvõttev laulutund, kordamismäng õues.

Vajalik ilmastikukindel riietus ja jalanõud. Kõik töövahendid on loodusmaja poolt. Kaas võtta kindlasti toidumoon.

Programmi maksumus 100 eurot.