Õppeprogrammid

Pakume ajakohastatud programme kõigile vanuseastmetele.

Kõik meie pakutavad õppeprogrammid leiate keskkonnahariduse lehelt, siit: https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid?programs-key%5B0%5D=group_title%3AMT%C3%9C%20Lilli%20Looduskeskus 


Meie üldine põhimõte õppeprogrammide läbiviimisel:
MTÜ Lilli Looduskeskuse 3- 4 tunniste programmide eesmärgiks on lisaks õppekavas etteantud teemade täiendamisele, näidata lastele maaelu loomulikku keskkonda loomade, aiamaa, kuivkäimla, kaevu, jäätmete sorteerimise ja maatöödega.
 Püüame oma tegevustes minimeerida energiakasutust, toitume mahedalt, toimetame säästlikult ning oma ümbritsevat keskkonda hoides. Pilte loodusmaja tegemistest ja selle asukatest leiate rohkem MTÜ Lilli Looduskeskuse Facebookist. Loodusmaja juures elab erinevaid koduloomi (kanad, haned, küülikud, lambad, kitsed, lehmad, hobused), kes lastes palju elevust tekitavad. Soovitame lasteaiale ja I kooliastme klassidele valida esmalt programm, kus on sees ka koduloomadega tutvumine. Lapsed ei saa muidu teistele teemadele keskenduda, kui nad ei ole eelnevalt koduloomadega lähemalt tutvust teinud. Loodusmaja ümbruses on Lilli loodusmaja õpperada, kus toimub enamus metsaprogramme.

 Eri programmide läbiviimisel kasutatakse erinevaid rajalõike ja ka raja ümbruses olevaid looma- ja metsaradasid. Suuremate õpilaste programmid on enamus üles ehitatud rühmatööle ning liikumisvahendiks on mõnedes programmides ka tõukerattad. Kodulooma programmid toimivad loodusmaja õues, karjakoplites, lautades ja küünides, seal kus parajasti aastaajast sõltuvat loomi vaadelda saab. Rabaelustiku programmid toimuvad loodusmajast 3 kilomeetri kaugusel asuval Teringi õpperajal. Ka sellel rajal läbitakse eri raja lõike vastavalt programmi ülesehitusele ja vanuseastmele. Püüame oma programmides kasutada Keskkonnaametilt saadud õppevahendeid: Turbakohver (laenutame), savimaja komplekt, „Õiglane kaubandus“, Lotte loodusmäng, “ Kus on elu säästlikum ja mõistlikum“.

Üks juhendaja tegeleb tavaliselt kuni 15-ne lapsega. Suuremate gruppide puhul on kaks juhendajat ja sellest tulenevalt suureneb ka programmi maksumus. Meie programmide maksumus koosneb programmi juhendaja tasust, vajalike töö ja õppevahendite maksumusest ning loodusmaja halduskuludest (koristamine, vajadusel kütmine ja küttepuude kulu, elekter ning infotehnoloogia- ja sidevahendite kulu).