Meist

Lilli loodusmaja asub Karksi vallas endises Polli metskonna kontorihoones 1,5 km Lillist Karksi - Nuia poole.
Loodusmaja hooned pärinevad mõisate ajastust ja kuulusid Polli mõisa karajamõisa alla. Peahoone ehitatud 1865. aastal, Polli mõisa metsahärrale, kes oli ümberkaudsete metsade esimene teadaolev majandaja.  Hoone on nüüdseks eraomandis. Loodusmaja haldamise ja tegevuse korraldamisega tegeleb MTÜ Lilli Looduskeskus.

 Looduskeskuse majas on alates 2004.aastast läbi viidud projektipõhist loodushariduslikku tegevust. Algul harvem ja viimastel aastatel ühe tihedamini on majas tegutsenud keskkonnaring “Sookolli kool”, mida on toetanud KIK, Karksi vald, Lilli külaselts Tatsu ja RMK.   

 Loodusmajas on tuba meisterdamiseks ning uurimistööde teostamiseks, näituste ja väljapanekute tarbeks ning kaltsuvaipade ja patjadega hubane kaminatuba loodusfilmide vaatamiseks. Riiulitel on hulgaliselt loodusteemalist kirjandust, puslesid, lauamänge, kogusid, loodusest korjatud huvitavaid leide ning seinu kaunistavad Hiina loodusfotod.

 Tutvuda saab Kaja Saare rikkaliku ravimtaimekoguga, määramiseks on kodumaiste puude puidunäidised, uudistada saab Jaak Põldma koostatud uurimustööd “Polli kandi metsad ja inimesed”, vaadelda võib herbaariume ja sambla- ning samblikekogu. Loodusevaatlemiseks saab kasutada luupe, binokleid, kompasse ning hulgaliselt erinevaid töölehti. Riiulitel saab uudistada ka kohaliku kirjaniku Jaak Kõdari lasteraamatuid.

 Loodusmajas toimuvad lisaks projektipõhisele tegevusele ka RMK poolt tellitud ja finantseeritud loodushariduslikud programmid kõigile kooliastmetele ning RMK Sakala puhkeala traditsioonilised üritused nagu linnuteemaline “Ääle mõtsan ehk Lilli kollitralli” ning tuleohutusalane “Tule ja puupäev”.