Muhklite suvekool

Projekti nimi: "Muhklite suvekool"

Projekti kestus: 01.04.2012-30.09.2012

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekti lühikokkuvõte: Projekti „Muhklite suvekool“ eesmärk on pakkuda lasterikastele ja majanduslikult raskes olukorras olevate perede lastele tasuta 5-päevalist laagriteenust, laagri rühtrühmaks on 10-13 aastased lapsed. Laagri korraldamise eesmärgiks on suurendada laagris osalejate keskkonnateadlikkust ja säästliku ning loodussõbraliku eluviisi oskusi, suurendada noorte looduses hakkamasaamise võimalusi ning tekitada noortes huvi aktiivsete tegevuste vastu. Eesmärk on ka kohaliku kogukonna kaasamine pakutava teenuse arendamisse, et leevendada sotsiaalset mahajäämust ja tööpuudust maapiirkonnas.

Laagrites toimuvad erinevad keskkonnahariduslikud tegevused, matkad ja mängud. Õpitakse orienteerumist ning tutvutakse Mulgi kultuuriga. Tasuta laagri pakkumisel teeme koostööd kohalike omavalitsustega ning teenuse kasutaja sihtgrupi tugiorganistasioonidega.

Projekti eesmärkideks on:

•                  pakkuda majanduslikult raskes olukorras perede ja lasterikastele perede lastele suvist keskkonnahariduslikku 5 päevast tasuta laagrit, sihtrühm lapsed 10-13 aastased;

•                  õpetada programmi käigus keskkonnasäästlikku, loodus- ning maalähedast elustiili, tarbimisharjumusi ning seeläbi parendada lasterikaste perede toimetulekut;

•                  pakkuda lastele võimalust osaleda tasuta programmil, kus nad saavad tegeleda matkamisega, aktiivsete mängudega, õppida loodust tundma ja saavad algteadmised orienteerumisest, valmistavad ehtsaid Mulgi toite ning kogevad elu maal;

•                  teha koostööd kohalike ettevõtjatega ning propageerida kohalike põllu- ning aiasaaduste kasutamist;

•                  pakkuda kohalikele inimestele läbi sotsiaalse teenuse pakkumise eneseteostus ja teenimise võimalust, tänu millele kasvab kohalike elanike enesekindlus ning võimalus pakkuda oma teenuseid ja tööjõudu ka väljaspool antud projekti;

•                  vähendada tööpuudust maapiirkonnas ja soodustada noorte tegutsemist maapiirkonnas

2012 aasta suvel toimub Lilli loodusmajas 4 laagrit. Üks laager kestab neli päeva ja ühes laagri vahetuses on 20 last. Laagrid on mõeldud lasterikaste perede ja majanduslikult raskes olukorras olevate perede lastele.

Laagrivahetused:

2.-6.juuli 2012

9.-13.juuli 2012

30.juuli-3.august 2012

6.-10.august 2012

Muhlite suvekooli kuulutus asub siin.

Laagrite vahendid ja läbiviimise kulud kaetakse projekti eelarvest. Laste osalustasude maksmist toetavad linnavalitsused. Tihedat koostööd tehakse Eesti Lasterikaste Perede Liiduga ja liidu liikmeteks olevate organisatsioonidega üle Eesti, kes aitavad sihtgrupi teavitamisel ning peredega suhtlemisel.

Projekti "Muhklite suvekool" rahastati summas 19 109 eurot, mille eest ostetakse laagriks uued narivoodid koos voodipesuga, 20 tõukeratast ja väiksemaid vahendeid laagri tegevusteks, samuti toimub antud summa eest 4 laagrit. Laagrite osalised kulud kaetakse omafinantseeringuna, mille summaks on 4800 eurot.

Lisainformatsioon:

Liina Laanemets

liinala@gmail.com

+372 56202769